Behandeling

Eenmaal thuis lopen veel mensen met hersenletsel tegen allerlei problemen aan. Behandeling sluit direct aan op de curatieve fase en vindt altijd plaats vanuit de thuissituatie. InteraktContour leert mensen met hersenletsel én hun naasten omgaan met de veranderingen. Zodat ze samen verder kunnen met hersenletsel en weer grip hebben op het leven.

Voor wie is behandeling geschikt?
 • Er is sprake van aantoonbaar hersenletsel.
 • De cliënt is medisch specialistisch uitbehandeld.
 • De cliënt woont thuis.
 • Er wordt een probleem ervaren door de cliënt zelf óf zijn omgeving.
 • De cliënt is leerbaar (gemotiveerd, enig ziekte-inzicht en enige geheugenfunctie).
 • Er is eventueel sprake van afasie en/of apraxie van de spraak.
 • Er is eventueel sprake van psychische problematiek en er is geen behandeling binnen psychiatrie mogelijk.

Zorgpaden

Behandeling bij InteraktContour is opgezet in de vorm van een zorgpad. Dit bestaat uit een samenhangend aanbod van verschillende behandelmodules. Er is aandacht voor alle levensgebieden en het is gericht op de cliënt en zijn omgeving. De behandeling vindt zowel individueel als in groepen plaats. 


HersenzHet zorgpad maatschappelijke re-integratie van Hersenz is het basiszorgpad van InteraktContour. Hersenz is de naam van een landelijk samenwerkingsverband
tussen InteraktContour en elf andere zorgorganisaties. We maken gebruik van
elkaars kennis en kunde om de behandeling van cliënten met hersenletsel en hun naasten verder te ontwikkelen en doen gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Hersenz is in een groot deel van het land beschikbaar sinds medio 2014. Zie hier de modules van Hersenz.

Bij behandeling van Hersenz krijgt een cliënt intensieve therapie om nog zoveel mogelijk vooruitgang te boeken na zijn revalidatie. In een afgebakende periode die kan variëren van enkele maanden tot twee jaar. Er vinden individuele gesprekken thuis plaats waar ook de partner en kinderen betrokken kunnen worden. Daarnaast worden er verschillende modules die in groepsverband aangeboden op een  locatie van InteraktContour. Bij voldoende interesse zijn er ook groepsmodules voor partners.
 
Meer weten over de behandeling van Hersenz? Kijk op www.hersenz.nl.

Afasie
Mensen met afasie ervaren problemen op het gebied van spreken, schrijven, lezen en/of begrijpen van taal. Dat bemoeilijkt het maken van contact met anderen en belemmert hen in het dagelijks functioneren.

Afasiecentrum

InteraktContour heeft één centraal Afasiecentrum. Van daaruit werken gespecialiseerde afasietherapeuten én begeleiders op diverse locaties in oost- en midden Nederland. Zowel cliënten met een beschikking voor Begeleiding vanuit de WMO als cliënten met een indicatie voor Behandeling vanuit de Wet Langdurige Zorg kunnen voor Afasie bij InteraktContour terecht.

Bij behandeling is het doel om te leren omgaan met de gevolgen van afasie en het verbeteren van de communicatie, door op andere manieren duidelijk te maken wat je bedoelt. Er wordt doelgericht gewerkt. Cliënten leren gebruik te maken van een iPad als ondersteunend communicatiemiddel en leren communiceren in een groep.

Begeleiding bij InteraktContour is erop gericht om vaardigheden die je hebt geleerd te blijven gebruiken en je leert van anderen die ook afasie hebben.

Psychische problematiek
Er kan sprake zijn van ernstige gedragsproblematiek als gevolg van het hersenletsel, zoals angst, verslaving of depressie. Deze gedragsproblemen staan het leren omgaan met de veranderingen vaak in de weg. Daarom bieden we mensen die hiermee te maken hebben, eerst cognitieve gedragstherapie. Om daarna het zorgpad Hersenz te vervolgen.

Is er sprake van psychische problematiek en is er 24-uur per dag zorg nodig? Dan kan woonlocatie Nieuw Bloemensteijn plek bieden, ook voor crisisopvang of logeren.

Wachttijden
 1. Aanmeldingswachttijd: één week
 2. Behandelingswachttijd: twee weken
 3. Differentiatie behandelingswachttijden naar hoofddiagnosgroepen: niet van toepassing.
 4. Verschillen per verzekering in aanmeldingswachttijden en behandelingswachttijden: niet van toepassing.
Datum laatste actualisatie getoonde wachttijden: 1 september 2017.
 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Stel hier je vraag Bel ons: 0341 255 777
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Terug naar boven