Informatie inzake coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Behandeling

InteraktContour biedt Hersenz Behandeling aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel die willen leren omgaan met de ingrijpende gevolgen van hun letsel. Eenmaal thuis kunnen onze behandelaren mensen met hersenletsel én hun naasten verder helpen op hun pad. Behandeling sluit direct aan op de curatieve fase en vindt altijd plaats vanuit de thuissituatie. 

 

Voor wie is behandeling geschikt?
  • Er is sprake van aantoonbaar hersenletsel.
  • De cliënt is medisch specialistisch uitbehandeld.
  • De cliënt woont thuis.
  • Er wordt een probleem ervaren door de cliënt zelf óf zijn omgeving.
  • De cliënt is leerbaar (gemotiveerd, enig ziekte-inzicht en enige geheugenfunctie).
  • Er is eventueel sprake van afasie en/of apraxie van de spraak.

Zorgpaden

Behandeling bij InteraktContour is opgezet in de vorm van een zorgpad. Dit bestaat uit een samenhangend aanbod van verschillende behandelmodules. Er is aandacht voor alle levensgebieden en het is gericht op de cliënt en zijn omgeving. De behandeling vindt zowel individueel als in groepen plaats.

Meer weten? Bekijk de folder over behandeling voor cliënten


Hersenz behandeling
Het zorgpad maatschappelijke re-integratie van Hersenz is het basiszorgpad van InteraktContour. Hersenz is de naam van een landelijk samenwerkingsverband tussen InteraktContour en elf andere zorgorganisaties. We maken gebruik van elkaars kennis en kunde om de behandeling van cliënten met hersenletsel en hun naasten verder te ontwikkelen en doen gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Hersenz is in een groot deel van het land beschikbaar sinds medio 2014. 

Intensieve therapie
Bij behandeling van Hersenz krijgt een cliënt intensieve therapie om nog zoveel mogelijk vooruitgang te boeken na zijn revalidatie. In een afgebakende periode die kan variëren van enkele maanden tot twee jaar. Er vinden individuele gesprekken plaats waar ook de partner en kinderen betrokken kunnen worden. Daarnaast worden er verschillende modules die in groepsverband aangeboden op een locatie van InteraktContour. Bij voldoende interesse zijn er ook groepsmodules voor partners.
 
Meer weten over de behandeling van Hersenz? Kijk op www.hersenz.nl.

Verkort behandelprogramma: Hersenz Compact
Sinds september 2017 biedt InteraktContour een verkort behandelprogramma: Hersenz Compact. Tijdens dit programma, dat bestaat uit 15 bijeenkomsten van twee dagdelen, sta je stil bij de veranderingen in je leven. Je doet oefeningen en deelt ervaringen met lotgenoten. Het gaat niet alleen om denken en praten, maar ook om ervaren en doen. Je ontdekt opnieuw wat je sterke kanten zijn en hoe je deze kunt inzetten om beter te functioneren in het dagelijks leven, thuis, op het werk en in je vrije tijd. Meer info?

Kort behandelprogramma voor mensen met hersenletsel


Hoe herken je hersenletsel?
Ruim één op de vier Nederlanders krijgt te maken met de gevolgen va hersenletsel. De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel door een herseninfarct, cva, hersenbloeding, ziekte of ongeluk op het leven van de getroffenen zijn erg verschillend. Hoewel er overeenkomsten zijn, ervaart niet iedereen deze op dezelfde manier. Kenmerken zijn onder meer: snel moe. passief, problemen met plannen, vergeetachtig en een kort lontje. Meer weten? Kenmerken niet aangeboren hersenletsel


"Hersenz behandeling heeft ons huwelijk gered"

Klaas Pieters (58) kreeg in 2010 een hersenbloeding (CVA). Vanaf begin 2016 volgen hij en zijn vrouw Cisca een behandeltraject van Hersenz bij InteraktContour. “Dat heeft ons huwelijk gered”, zegt zij.
Samen verder na een hersenbloeding
 

Afasie
Mensen met afasie ervaren problemen op het gebied van spreken, schrijven, lezen en/of begrijpen van taal. Dat bemoeilijkt het maken van contact met anderen en belemmert hen in het dagelijks functioneren.

Afasiecentrum

InteraktContour heeft één centraal Afasiecentrum. Van daaruit werken gespecialiseerde afasietherapeuten én begeleiders op diverse locaties in oost- en midden Nederland. Zowel cliënten met een beschikking voor Begeleiding vanuit de WMO als cliënten met een indicatie voor Behandeling vanuit de Wet Langdurige Zorg kunnen voor Afasie bij InteraktContour terecht.

Bij behandeling is het doel om te leren omgaan met de gevolgen van afasie en het verbeteren van de communicatie, door op andere manieren duidelijk te maken wat je bedoelt. Er wordt doelgericht gewerkt. Cliënten leren gebruik te maken van een iPad als ondersteunend communicatiemiddel en leren communiceren in een groep. Behandeling wordt zowel individueel als in een groep gegeven.

Begeleiding bij InteraktContour is erop gericht om vaardigheden die je hebt geleerd te blijven gebruiken en je leert van anderen die ook afasie hebben.

Klik hier om door te verwijzen.

Afasiesleutelhanger
InteraktContour lanceerde in samenwerking met cliënten met afasie een hulpmiddel voor mensen met afasie: een sleutelhanger die kan helpen om een soepeler gesprek te voeren. Op de sleutelhanger staat de tekst ‘Ik heb afasie, een taalstoornis door hersenletsel. Daardoor heb ik moeite met het voeren van gesprekken. Weten hoe ons gesprek beter kan gaan?’. De gesprekspartner kan via een QR-code of link naar een pagina op de website Verder met Hersenletsel van InteraktContour. Daarop staan tips die de gesprekspartner toe kan passen om het gesprek beter te laten lopen.

Klik hier om de sleutelhanger gratis te bestellen voor cliënten. 

Psychische problematiek
Er kan sprake zijn van gedragsproblematiek als gevolg van het hersenletsel, zoals angst, verslaving of depressie. Mochten deze gedragsproblemen voorliggend zijn en het leren omgaan met de veranderingen in de weg staan, dan kan het zijn dat er eerst een advies volgt voor cognitieve gedragstherapie. Om daarna het zorgpad Hersenz te vervolgen.

Is er sprake van psychische problematiek en is er 24-uur per dag zorg nodig? Dan kan woonlocatie Nieuw Bloemensteijn plek bieden, ook voor crisisopvang of logeren.

Wachttijden
  1. Aanmeldingswachttijd: één week
  2. Behandelingswachttijd: twee weken
  3. Differentiatie behandelingswachttijden naar hoofddiagnosgroepen: niet van toepassing.
  4. Verschillen per verzekering in aanmeldingswachttijden en behandelingswachttijden: niet van toepassing.
Datum laatste actualisatie getoonde wachttijden: 1 augustus 2021.
 
Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Stel hier je vraag Bel ons: 0341 255 777
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Terug naar boven