Informatie over InteraktContour

InteraktContour biedt gespecialiseerde zorg aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of een tumor. Onze slogan is ‘ Verder met hersenletsel’, samen met cliënten, samen met naasten, samenwerkingspartners, kennisinstituten én stakeholders. Ons motto is: Er is altijd iets mogelijk.

We bieden zorg vanuit drie eenheden:

  • Zorg en Wonen: wonen met 24-uurs zorg en ondersteuning in een appartement van InteraktContour.
  • Maatschappelijke Ondersteuning: dagbesteding en individuele begeleiding thuis
  • Behandeling: behandeling met behulp van het landelijke behandelprogramma Hersenz.

We hebben 38 woonlocaties, 30 dagbestedingslocaties en 9 behandellocaties in Midden- en Oost-Nederland.

Onze focus de komende jaren

In de langetermijnstrategie 2019-2023 lees je waar wij ons de komende jaren op focussen. We houden de blik vooruit. We zien het als onze plicht om te realiseren wat we beloven. Dat doen we met en voor de circa 3.000 cliënten, ruim 1500 medewerkers en de stakeholders.

Externe verantwoording

Kwaliteitsrapporten

Elk jaar brengen wij een Kwaliteitsrapport uit. Hierin schetsen we een beeld van de kwaliteit van onze zorg. Dat doen we aan de hand van cijfers, ervaringen en mogelijke verbeterpunten.

Kwaliteitsrapport 2020

Kwaliteitsrapport 2019

Kwaliteitsrapport 2018

Kwaliteitsrapport 2017

Bestuursverslag en jaarrekening 2020

Hierin legt de Raad van Bestuur van InteraktContour uit wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan. Download hier ons bestuursverslag en onze jaarrekening.

Jaaroverzicht van de Raad van Bestuur met declaraties, kosten en onkosten

Elk jaar publiceren we een overzicht met de declaraties, kosten en onkosten van de Raad van Bestuur. Niet omdat het verplicht is, maar om tegemoet te komen aan vragen die we hierover krijgen, bijvoorbeeld van media.

Organisatie en reglementen

Hieronder vind je informatie over hoe wij georganiseerd zijn en welke regels wij met elkaar hebben afgesproken.

Statuten van de Stichting InteraktContour Groep

In onze statuten staan de belangrijkste regels en afspraken die binnen InteraktContour gelden.

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten meepraten. Hier lees je hoe medezeggenschap in het algemeen geregeld is binnen InteraktContour. Medezeggenschap Op onze locaties gebeurt via de Lokale Cliëntenraad. Op organisatieniveau is er de Centrale Cliëntenraad.

Hoe wij omgaan met privacy

Om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen geven, heeft InteraktContour onder andere je persoonsgegevens nodig. Hoe wij als organisatie omgaan met jouw privacy en persoonsgegevens lees je in deze folder. Het volledige privacyreglement kun je opvragen via secretariaat@interaktcontour.nl.

Klokkenluidersregeling

Met onze klokkenluidersregeling geven wij invulling aan opdracht uit de Governancecode; deze code regelt dat iemand het in vertrouwen en zonder nadelige gevolgen kan melden wanneer hij vermoedt dat er dingen niet kloppen in de organisatie. Dit geldt ook voor mensen die bij InteraktContour werken of een zakelijke relatie met ons hebben. Bekijk hier de procedure.

Onkostenregeling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur maakt voor de uitoefening van zijn functie onkosten. Deze onkosten en de vergoeding daarvan zijn verwerkt in een onkostenregeling.

Integriteitscode

We vinden het heel belangrijk dat onze cliënten en stakeholders vertrouwen hebben in InteraktContour als organisatie en in de mensen die bij InteraktContour werken. Daarom hebben we een integriteitscode.

Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over de zorg of begeleiding die je krijgt, is het goed om dit bespreekbaar te maken. Op deze pagina staat wat je kunt doen als je een klacht hebt. In onze klachtenregeling lees je hoe wij als organisatie omgaan met klachten.

Procuratieregelement

In ons procuratiereglement staat uitgelegd wie mag waarvoor tekenen en daarmee handelen en/of verplichtingen aangaan namens InteraktContour.

ISO-certificaat

Sinds november 2017 zijn begeleiding, dagbesteding en behandeling binnen InteraktContour gecertificeerd volgens de ISO 9001: 2015 normen.

ANBI-status

Stichting Interakt Contour Groep (KvK: 08121485) heeft een ANBI-status. Met ons bestuursverslag en jaarrekening voldoen we aan de informatieplicht hiervoor. En omdat we die status hebben, kun je belastingvrij schenken aan InteraktContour. Meer weten? Neem contact op.

Contact

Hulp nodig? We helpen je graag!

Kom je er niet uit? Geen probleem. Wij zijn er om jouw vraag te beantwoorden.