Informatie inzake Coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Vrienden van...

De doelstelling van de stichting Vrienden van InteraktContour is:
 
a. het financieel steunen van InteraktContour, het financieel ondersteunen van projecten van de stichting, alsmede projecten van individuele cliënten van deze stichting welke niet op een andere wijze kunnen worden gefinancierd;
 
b. het verwerven en beheren van fondsen;
 
c. het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
 

Samenstelling bestuur

Dhr. A. Fransen, voorzitter
Dhr. C.H. de Groot, secretaris
Dhr O.P. Middelkoop, penningmeester
Dhr E. Feijen
Dhr D.T. Slijkhuis
 

Middelen

De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit:
a. inkomsten uit haar vermogen
b. subsidies
c. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen
d. uit andere hoofde door de stichting te verkrijgen inkomsten
 

Bijdragen in voorzieningen

De stichting draagt op verschillende manieren bij in de voorzieningen. Enkele voorbeelden zijn:
  • Braintrainers
  • Wanddecoratie (woon)locatie
  • (Duo-) fietsen
  • Inventaris voor (woon)locaties
  • iPads voor training van mensen met afasie
  • Individuele aanvragen voor hulp. O.a. electrische fiets
 

Aanvraag bijdrage

Iedere medewerker en cliënt mag een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage ter bekostiging van een project. Aanvragen aangaande structurele exploitatiekosten worden niet in behandeling genomen. Een aanvraag voor een financiële bijdrage van Stichting Vrienden van Interakt Contour Groep kan ingediend worden bij:
 
Bestuur Stichting Vrienden Interakt Contour Groep
t.a.v. de heer C.H. de Groot
Smithstraat 16
8071 KW Nunspeet
T:  0341 251 608
E: vriendeninteraktcontour@outlook.com
 

Donatie & financiële bijdrage

Uiteraard is het ook mogelijk de Stichting Vrienden van Interakt Contour Groep financieel te steunen. Dit kan door een bijdrage over te maken op IBAN bankrekeningnummer: NL12RABO 01. 60.15.7994  t.n.v. Stichting Vrienden van InteraktContour Groep te Nunspeet.
 
Wanneer de gift expliciet voor een bepaald doel gebruikt moet worden, graag dit vermelden in de omschrijving.

In het kader van de ANBI-status publiceert Stichting Vrienden Interakt Contour Groep aanvullende informatie.


Aanvullende informatie Stichting Vrienden Interakt Contour Groep


Stel hier je vraag Bel ons: 0341 255 777
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Terug naar boven