Organisatie

InteraktContour  biedt al meer dan vijftig jaar zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel, mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Enkele cijfers en feiten:
 

Wonen Dagbesteding Begeleiding thuis Behandeling Medewerkers Omzet
38 woonlocaties 23 activiteitencentra 4 teams 5 teams 1.295 (680 Fte) 61 miljoen
592 cliënten 1.622 cliënten 960 cliënten 225 cliënten    

Het werkgebied beslaat de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Bekijk het hier.
 


Klokkenluidersregeling:

Sinds 1 januari 2017 is er voor de organisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Met deze klokkenluidersregeling wordt invulling gegeven aan opdracht uit de Governancecode. De code is gebaseerd op de modelregeling van model klokkenluidersregeling van de brancheorganisaties Zorg. Waar nodig zijn aanpassingen gedaan op de standaardtekst om deze toe te spitsen op de specifieke context bij InteraktContour.

Bekijk hier de procedure.
 

Procuratieregeling:

De procuratieregeling legt vast welke functionarissen over welke volmachten beschikken. Handelen binnen deze procuratieregeling is een noodzakelijke voorwaarde voor functionarissen om rechtsgeldige verplichtingen aan te gaan of inkomende facturen te fiatteren. Deze procuratieregeling zal op de website worden gepubliceerd.

Verplichtingen, intentieovereenkomsten of contracten die niet in deze regeling zijn benoemd, worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Zij beslist op dat moment wie in dat geval mag tekenen.

Bekijk hier de gehele regeling.

Stel hier je vraag Bel ons: 0341 255 777
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Terug naar boven

Contact

Postbus 128
8070 AC Nunspeet
T. (0341) 255 777
E. info@interaktcontour.nl

Social media

Partner van
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlInteraktContour is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

InteraktContour

(0341) 255 777 info@interaktcontour.nl Postbus 128
8070 AC Nunspeet
Partner van