Informatie inzake Coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Organisatie

InteraktContour biedt al meer dan vijftig jaar zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel, mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Enkele cijfers en feiten over 2020:
 

Wonen Dagbesteding Hersenz behandeling Medewerkers Vrijwilligers
38 woonlocaties 30 dagbestedingslocaties 4 behandelteams 1.503 (919,9 fte) 467


Het werkgebied beslaat de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Bekijk het hier.
 
Totaal: 3.222 cliënten

(een aantal cliënten neemt zorg af binnen meerdere eenheden)
 


Klokkenluidersregeling:

Sinds 1 januari 2017 is er voor de organisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Met deze klokkenluidersregeling wordt invulling gegeven aan opdracht uit de Governancecode. De code is gebaseerd op de modelregeling van model klokkenluidersregeling van de brancheorganisaties Zorg. Waar nodig zijn aanpassingen gedaan op de standaardtekst om deze toe te spitsen op de specifieke context bij InteraktContour. Bekijk hier de procedure.
 

Procuratiereglement

De procuratieregeling legt vast welke functionarissen over welke volmachten beschikken. Handelen binnen deze procuratieregeling is een noodzakelijke voorwaarde voor functionarissen om rechtsgeldige verplichtingen aan te gaan of inkomende facturen te fiatteren. Lees hier de procuratiereglement


Onkostenregeling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur maakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie onkosten. Deze onkosten en de vergoeding daarvan zijn verwerkt in een onkostenregeling. Lees hier de regeling

Integriteitscode
De medewerkers van InteraktContour doen hun werk vanuit een expliciete maatschappelijke opdracht, voornamelijk gefinancierd vanuit algemene middelen en in intensieve samenwerking met de maatschappelijke omgeving.

Het is dan ook van groot belang dat onze cliënten en onze stakeholders vertrouwen hebben in InteraktContour als organisatie en in de mensen die bij InteraktContour werken.

Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens InteraktContour. Dus niet alleen voor medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht, maar ook voor instanties die werken in opdracht van InteraktContour. 
Het gehele document is te lezen door te klikken op deze link: Integriteitscode InteraktContour

Stel hier je vraag Bel ons: 0341 255 777
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Terug naar boven