Individuele begeleiding thuis

Als iemand hersenletsel heeft, gaan de gewone dagelijkse dingen soms niet meer vanzelf. Ze kosten meer moeite of er is hulp bij nodig. Individuele begeleiding ondersteunt mensen met hersenletsel en hun naasten in de thuissituatie en helpt hen om weer meer grip te krijgen op hun leven.

Zelfstandig blijven wonen en functioneren
Iedere cliënt krijgt een vaste begeleider. Deze komt regelmatig op afspraak aan huis. Contact via beeldbellen is ook mogelijk. Omdat hersenletsel voor iedereen anders is, verschilt de inhoud van de begeleiding van persoon tot persoon. We bespreken wat er speelt en maken in overleg met de cliënt en de gemeente een plan op maat. Als het kan, betrekken we ook de naaste(n) hierbij. Ook kijken we of er technologie bestaat die de cliënt thuis kan ondersteunen. Mensen met hersenletsel werken samen met hun vaste begeleider aan het bereiken van hun persoonlijke doelen.

Een individueel begeleider helpt bijvoorbeeld met:

 • Een zinvolle daginvulling
 • Plannen en structureren
 • Administratie en financiën
 • Gezondheid (beweging, voeding, persoonlijke verzorging)
 • Het uitbreiden en benutten van het sociale netwerk
 • Het onderhouden en ontwikkelen van vaardigheden
 • Het aanvragen van voorzieningen
 • Gesprekken met derden (gemeenten, zorgverleners)
 • Uitleg over hersenletsel aan het netwerk (psycho-educatie)
 • Communicatie in lastige situaties

In overleg met de gemeente, de cliënt en de naaste(n) worden de persoonlijke doelen vastgesteld. Deze doelen bereikt men door te werken met onderstaande modules. Cliënten bepalen zelf hoe hun dag eruitziet en nemen individueel of in groepsverband deel aan uiteenlopende activiteiten.

De modules en waar ze op gericht zijn:

 • Je netwerk werkt >> Het netwerk van de cliënt uitbreiden, versterken en activeren
 • Fit & Vitaal >> Gezondheid en vitaliteit behouden of verbeteren
 • Eigen Regie >> Zelfredzaamheid behouden of vergroten
 • Vaardig & Creatief >> Vaardigheden versterken en ontwikkelen met behulp van creatieve activiteiten
 • Talent & Ambitie >> Ambities en talenten leren herkennen en inzetten
 • Communicatie >> Communicatieve en sociale vaardigheden behouden en ontwikkelen

Wil je een cliënt doorverwijzen naar InteraktContour? Gebruik het contactformulier.

Let op: om in aanmerking te komen voor individuele begeleiding moet de cliënt eerst contact opnemen met de betreffende gemeente. Die organiseert de toegang tot zorg. Elke gemeente doet dat op zijn eigen manier. Zo zijn in veel gemeenten sociale wijkteams actief of is er een zorgloket.

Kom je er niet uit? Wij helpen graag. InteraktContour kan ondersteunen bij het indienen van de aanvraag en/of bij het (keukentafel)gesprek met de gemeente.

Veelgestelde vragen

Je kunt het contactformulier gebruiken om je vraag te stellen of bel ons centrale telefoonnummer: 0341 255 777.

Mensen die in de provincies Gelderland, Utrecht, Overijssel, Drenthe of Flevoland wonen, kunnen individuele begeleiding van InteraktContour aanvragen. Bekijk ons werkgebied.

Individuele begeleiding is bedoeld om problemen in het persoonlijke leven samen met de cliënt op te pakken. De begeleiding wordt dan ook voornamelijk in de eigen omgeving aangeboden. Vaak is dat bij de cliënt thuis.

Ja, voor individuele begeleiding is een beschikking nodig van de gemeente (Wet) maatschappelijke ondersteuning, Wmo) of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz). Individuele begeleiding kan ook worden gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (pgb)

Vrijwel iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie na hersenletsel. Wij bieden ook ondersteuning aan naasten en gaan samen in gesprek. De indicatie wordt afgegeven op basis van de persoon met hersenletsel.

Ja, op basis van de leerdoelen en wensen van cliënt kunnen het behandelprogramma Hersenz en individuele begeleiding naast elkaar plaatsvinden.

Contact

Hulp nodig? We helpen je graag!

Kom je er niet uit? Geen probleem. Wij zijn er om jouw vraag te beantwoorden. Op werkdagen bereik je ons tussen 08.30 uur en 17.00 uur.