Informatie inzake coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Zorg en wonen

We bieden zorg aan mensen die veel (on)geplande zorg nodig hebben en die niet, of in beperkte mate, zelfstandig kunnen wonen. We bieden verzorging, verpleging en intramurale behandeling. Ook de dagbesteding wordt in of vanuit de woonlocaties georganiseerd.


Volledig Pakket Thuis
Wanneer iemand wel thuis wil blijven wonen, maar behoefte heeft aan 24-uurs zorg dan is Volledig Pakket Thuis een oplossing. InteraktContour biedt dan o.a. persoonlijke verzorging, verpleegkundige hulp, ondersteunende begeleiding, huishoudelijke zorg en maaltijdvoorziening. 

Logeren
InteraktContour heeft diverse locaties in ons werkgebied waar mensen met hersenletsel tijdelijk kunnen logeren. Bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekenhuisopname of om het thuisfront even te ontlasten.

Voor mensen met hersenletsel en ernstige gedragsproblematiek bieden we logeer- en crisisopvang in Nieuw Bloemensteijn te Hattem. Tijdens hun verblijf in Nieuw Bloemensteijn reguleren we het gedrag en stellen we een plan op. Dit pakken de begeleiders van de cliënt verder op na zijn terugkeer naar de oorspronkelijke locatie.

Wonen bij InteraktContour
Voor mensen die ten gevolge van het hersenletsel niet meer zelfstandig kunnen wonen, biedt InteraktContour intramurale zorg. Wij hebben diverse woonlocaties. Dagbesteding kan onderdeel uitmaken van deze ondersteuning. De cliënt heeft voor beide vormen van 24-uurs zorg een ZZP-indicatie nodig.  

Bekijk het overzicht van beschikbare woningen

Psychische problematiek
Wanneer er sprake is van hersenletsel én psychische problematiek, dan zijn er weinig plekken in Nederland waar je terecht kunt voor specialistische zorg, behandeling en begeleiding. Nieuw Bloemensteijn in Hattem is een woonlocatie speciaal opgezet voor deze groep mensen.

Een specialistisch team is 24 uur per dag beschikbaar voor de cliënten in Nieuw Bloemensteijn. Samen hebben zij alles in huis om hen intensief te ondersteunen, begeleiden én behandelen. Voor de behandeltrajecten werkt het team nauw samen met collega zorgorganisaties, bijvoorbeeld de GGZ en verslavingszorg.

Stel hier je vraag Bel ons: 0341 255 777
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Terug naar boven