Welke zorg is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel?

Of je professionele zorg nodig hebt, hangt af van de gevolgen van je hersenletsel en je (thuis)situatie. Niet iedereen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft namelijk een zorgvraag. En soms kan de zorg die nodig is ook geboden worden door de eigen omgeving (mantelzorg). Maar het kan dus ook zo zijn dat je professionele zorg nodig hebt. Ook al merk je dat misschien pas later.

Zorg na niet-aangeboren hersenletsel

Als je (ernstig) hersenletsel oploopt, kom je meestal eerst in het ziekenhuis terecht. Daarna zien we eigenlijk 3 fasen in de zorg die daarna komt:

  • De acute fase – dit is vaak de behandeling en zorg in het ziekenhuis direct na het ontstaan van het hersenletsel.
  • De herstelfase - de zorg richt zich in deze fase op het fysieke herstel.
  • De participatiefase (chronische fase) - in deze fase ervaren mensen met hersenletsel en hun naasten de gevolgen van het hersenletsel op hun dagelijks leven. Soms lijken deze gevolgen in eerste instantie mee te vallen maar blijkt later toch dat er dingen anders zijn of niet meer gaan. Dan blijkt ook vaak dat er zorg nodig is.

Onze visie op zorg

Er is altijd íets mogelijk, en daar richt InteraktContour zich op. We ondersteunen jou en je naasten met specialistische zorg en persoonlijke aandacht, en helpen je om je doelen op het gebied van leven, wonen en werken te bereiken.

Competentiegericht begeleiden

We vinden het belangrijk dat je gebruikmaakt van je kwaliteiten. Daarom richten we ons op wat je nog wel kan en stimuleren we je om dat te ontwikkelen. Zo vergroot je je mogelijkheden, word je zelfstandiger en heb je minder ondersteuning nodig.

We betrekken naasten

Hersenletsel heb je nooit alleen. De gevolgen hebben ook impact op het leven van jouw familieleden, je partner, vrienden en/of bekenden. Daarom betrekken we je naasten bij de zorg, zodat ook zij leren omgaan met de gevolgen die het hersenletsel op hun leven heeft.

De nieuwste zorgtechnologie

We willen voortdurend verbeteren en onze medewerkers, onze organisatie én onze cliënten verder ontwikkelen. Daarom maken we volop gebruik van de nieuwste zorgtechnologie.

Digitale hulpmiddelen, zoals beeldtelefoons en valdetectors maken jou zelfstandiger en geven je meer regie over je leven. E-health-hulpmiddelen, zoals slimme tilliften en zorgrobots, ondersteunen onze medewerkers bij het doen van hun werk.

Het zorgaanbod van InteraktContour

Ons zorgaanbod richt zich vooral op de derde fase: de chronische - of participatiefase. We ondersteunen al onze cliënten met verzorging, verpleging en begeleiding in onze woonlocaties of thuis. Dat doen we op 4 manieren:

Behandeling

We bieden het behandelprogramma Hersenz aan. Hierin leren mensen met hersenletsel en hun naasten omgaan met de gevolgen van het hersenletsel op hun leven.

Zorg en wonen

Er zijn 2 mogelijkheden: wonen met 24-uurs zorg op een van onze woonlocaties of in een eigen woning in de buurt van een locatie. Met volledig pakket thuis van InteraktContour woon je in een eigen woning mét 24-uurs zorg.

Dagbesteding

Een diversiteit aan activiteiten waarin je samen met anderen werkt aan je doelen.

Individuele begeleiding thuis

Begeleiding bij jou thuis. Op afspraak komt je vaste begeleider langs, die je helpt met wat jij wilt. Bijvoorbeeld de administratie of het zoeken van (vrijwilligers)werk.

Mantelzorg

Veel zorg komt ook van mantelzorgers. Dat zijn mensen die voor een familielid, partner, vriend of kennis in hun omgeving zorgen. Dat doen ze op vrijwillige basis. Naast de zorg die InteraktContour dus biedt.

Mantelzorgers helpen in huis, doen boodschappen of zorgen voor vervoer. Zo’n sociaal netwerk zorgt voor een gevoel van veiligheid én zelfstandigheid.

Professionals leren van mantelzorgers en andersom. Mantelzorgers zijn dan ook steeds belangrijker. Door hun hulp is er geen of minder professionele zorg nodig. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen zo (langer) thuis blijven wonen.

Meer weten?

Wat er nodig en mogelijk is qua zorg, verschilt van persoon tot persoon. Lees over wat wij voor jou kunnen doen of neem direct contact met ons op.

Contact

Hulp nodig? We helpen je graag!

Kom je er niet uit? Geen probleem. Wij zijn er om jouw vraag te beantwoorden. Op werkdagen bereik je ons tussen 08.30 uur en 17.00 uur.