Samenwerking informele zorg in Utrecht als praktijkvoorbeeld

28 augustus 2023
10. Interakt Contour - Boogh - Utrecht De Paraplu-0089715.jpg

De rol van een sociaal netwerk wordt steeds belangrijker in de zorg. Een goede sociale basis draagt namelijk bij aan het langer thuiswonen voor mensen met een zorgbehoefte. Dit noemen we ook wel informele zorg. Denk bij een sociaal netwerk aan: vrijwilligers, mantelzorgers, burenhulp en familie en vrienden. Iets voor elkaar betekenen is het uitgangspunt. Dat kan gaan om een praatje maken of praktische hulp zoals boodschappen doen. Maar ook elkaar informeren over wat er in de gemeente speelt of iemand meenemen naar activiteiten in de eigen buurt of wijk.

Utrecht als praktijkvoorbeeld

Vanuit deze gedachte werkt InteraktContour in de stad Utrecht samen met verschillende organisaties in het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). Het NIZU is een netwerk van initiatieven en organisaties die in alle wijken in de stad uitvoering geven aan informele zorg. Door kennis te delen en actief met elkaar samen te werken, versterken we de informele zorg in Utrecht.

Karin van Dijk is namens InteraktContour betrokken bij het NIZU. Karin: “Ik sluit 4 keer per jaar aan bij de netwerkbijeenkomsten van het NIZU. Daar licht ik onze eigen activiteiten toe, maar leer ik ook andere organisaties kennen die in de zorg- en welzijnssector actief zijn.”

Kamerbrief

In de politiek staat informele zorg ook hoog op de agenda. Net voor de val van het kabinet schreven staatssecretaris Maarten van Ooijen en minister Conny Helder een brief aan de Tweede Kamer met een update over de ‘Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026’. In deze brief beschrijven zij het belang van een sterke sociale basis rondom de benodigde (informele) zorg. Daarin wordt het NIZU als best practice benoemd.

Zichtbaar verbinden

De rollen die organisaties in de wijk innemen zijn niet altijd duidelijk. Het NIZU verbindt de formele en informele zorg in Utrecht met elkaar. InteraktContour biedt naast de formele en geïndiceerde zorg zoals dagbesteding ook welzijnsactiviteiten aan via buurthuis de Paraplu. Deze activiteiten zijn meestal gratis en deelnemers hebben geen indicatie nodig. Daarnaast bieden we in Utrecht ook Mantelzorg Match aan en begeleiden we mensen naar vrijwilligerswerk onder de noemer ‘Bijzonder vrijwilligers’. Ook zonder een indicatie. Beide initiatieven zijn hierdoor laagdrempelig en informeel en daarom draagt het bij aan de sociale basis van kwetsbare inwoners van Utrecht.

Contact

Hulp nodig? We helpen je graag!

Kom je er niet uit? Geen probleem. Wij zijn er om jouw vraag te beantwoorden. Op werkdagen bereik je ons tussen 08.30 uur en 17.00 uur.