Project Ervaringsdeskundigheid op volle toeren!

5 juni 2023
3e trainingsgroep_Pulse_2.png

Binnen het project Ervaringsdeskundigheid loopt een pilot waarbij we cliënten opleiden en inzetten als ervaringsdeskundigen binnen de teams in Deventer, Zwolle en Almere. Inmiddels zijn 14 cliënten gecertificeerd ervaringsdeskundige dankzij trainingen van NAH Forum en InteraktContour.

Inzet van ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen zijn al volop in de praktijk aan de slag. Onder andere bij individuele begeleiding. Ze sluiten aan vanuit (h)erkenning; de cliënt ziet veel herkenning bij de ervaringsdeskundige. Dit zorgt voor een gevoel van ‘samen doen’. Samen kijken ze naar wat nog wel mogelijk is. De ervaringsdeskundige heeft hierin een voorbeeldrol; er zijn nog mogelijkheden na het oplopen van hersenletsel. De eerste ervaringen met deze gesprekken zijn zeer positief!

De ervaringsdeskundigen nemen ook deel aan intervisie en teamoverleggen, worden ingezet bij het inwerken van nieuwe collega’s en stagiaires en hebben een rol in onze interne Breinbasics training.

"Het komt veel meer binnen."

Tot slot zetten we de ervaringsdeskundigen in bij stakeholders, zoals gemeenten, ziekenhuizen en andere zorgpartners. Denk hierbij aan het geven van voorlichting over NAH of dialoogbijeenkomsten met als doel de kennis over NAH te vergroten en normaliseren. Ook hier zijn de eerste reacties zeer positief. “Het komt veel meer binnen als een ervaringsdeskundige het vertelt.” En: “Sommige dingen zijn ook direct zichtbaar. Hierdoor gaat het meer leven en blijft de informatie beter hangen.”

3e training gestart

Begin mei startte alweer de derde groep cliënten met de training ‘Mijn ervaringsverhaal NAH’. Zij gaan na het afronden van de training in juli ook aan de slag als ervaringsdeskundige.

De pilot loopt tot eind 2023. In 2024 gaan we het project uitrollen binnen heel InteraktContour.

Meer weten?

Wil je meer weten over de pilot of het project Ervaringsdeskundigheid? Stuur een mail naar projectleider Gerlinde Venema.

Contact

Hulp nodig? We helpen je graag!

Kom je er niet uit? Geen probleem. Wij zijn er om jouw vraag te beantwoorden. Op werkdagen bereik je ons tussen 08.30 uur en 17.00 uur.