Samenwerking VGU - Zilveren Kruis

13 september 2021
Ondertekening Intentieverklaring door Paul Willems, bestuurder Amerpoort en voorzitter VGU, en Marti Paardekooper, directeur Langdurige Zorg Zilveren

Intensieve samenwerking tussen Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) en Zilveren Kruis Zorgkantoor om regionale knelpunten op te lossen

In juni van dit jaar hebben vijftien van de zestien leden van de VGU en Zilveren Kruis Zorgkantoor een intentieverklaring ondertekend. Hiermee willen zij de continuïteit en toegankelijkheid van de zorg in de regio Utrecht en ’t Gooi waarborgen. Ook gaan ze zich gezamenlijk inzetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en duurdere zorg te voorkomen.

De directe aanleiding voor de intentieverklaring is een verkennend onderzoek dat werd uitgevoerd door het zorgkantoor. “De uitkomst baarde ons zorgen”, begint Michiel van der Spa, landelijk inkoper gehandicaptenzorg bij Zilveren Kruis Zorgkantoor. “Het lijkt er namelijk op dat de vraag- en de aanbodkant van de gehandicaptenzorg zich in onze regio niet synchroon ontwikkelen. Hierdoor kan er op termijn een mismatch ontstaan tussen de zorgvraag van cliënten en het aanbod van de zorgorganisaties in de regio. Als de onderzoeksuitkomst klopt, kunnen we op termijn niet meer de zorg bieden die noodzakelijk is. En dan hebben we een groot probleem met elkaar.”

Gezamenlijk oplossen
“Het gaat hier om een overkoepelend probleem dat alle VGU-leden aangaat”, vult Hilde Hooijman aan. Ze is lid van de raad van bestuur van zorgorganisatie Lievegoed en maakt deel uit van de projectgroep van de VGU die de afspraken uit de intentieverklaring uitwerkt en verder vormgeeft. “We zien problemen bij de toegankelijkheid van de zorg voor met name de complexere doelgroepen. Voor deze cliënten is heel specifieke huisvesting, kennis en begeleiding nodig. We merken nu al dat vraag en aanbod hier niet altijd goed matchen. Dat probleem zal in de toekomst alleen maar groter worden en kunnen we alleen gezamenlijk oplossen.”

Daadwerkelijk commitment
Michiel van der Spa ziet een aantal grote knelpunten: “De krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment het grootste pijnpunt. Dat geldt nog extra voor de complexere doelgroepen. Daarnaast is het in onze regio heel lastig om geschikte huisvesting te vinden. Een derde knelpunt is het betaalbaar houden van de zorg. De kosten voor de zorg lopen steeds verder op, en dat geldt net zo goed voor de gehandicaptenzorg. Alleen door gezamenlijk de knelpunten aan te pakken, kunnen we tot structurele oplossingen komen. De intentieverklaring is hierin een belangrijke stap. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we concrete afspraken met elkaar maken. Wat deze overeenkomst in mijn beleving zo bijzonder maakt is dat het niet alleen een intentie is, maar ook een daadwerkelijk commitment van alle partijen om echt stappen te gaan zetten. Natuurlijk kunnen we de grote knelpunten niet zomaar even oplossen, maar het helpt heel erg als we ons er gezamenlijk verantwoordelijk voor gaan voelen in plaats van ieder voor zich.”

Best heel spannend
“Het gaat erom dat we de vraag en het aanbod in de regio beter op elkaar af willen gaan stemmen”, legt Hilde Hooijman uit. “We zitten nu in de onderzoeksfase. Daarin bekijken we enerzijds hoe de vraag van cliënten zich zal ontwikkelen. Dat doen we onder andere door interviews met specialisten en het bestuderen van allerlei data, zoals bijvoorbeeld wachtlijsten. Aan de andere kant willen een duidelijker beeld krijgen van het aanbod van de VGU-leden. Het Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft een uitvraag gedaan naar het aanbod van alle leden. Samen hebben we gekeken op welk gebied iedere partij heel goed is. En dat dan met name voor de zorg voor complexere doelgroepen. Dat was best wel heel spannend om te doen. Van oudsher zijn we gewend dat iedere organisatie zelf een breed zorgpalet aanbiedt. Ook hebben we onderzocht wat er mogelijk is binnen de regels voor concurrentie en marktwerking van de ACM. Het ging ons er in deze fase vooral om dat we in kaart wilden brengen waar de complexere zorg plaats kan vinden en dat we hier voldoende plekken voor beschikbaar hebben, nu en in de toekomst.”

Intrinsieke motivatie
“Ik vind het heel bijzonder dat we met elkaar zo’n traject op poten hebben weten te zetten”, zegt Michiel van der Spa enthousiast. “We zijn dit aangegaan op basis van een intrinsieke motivatie. Alle partijen onderkennen het belang en gaan heel ver in hun bereidheid tot samenwerking. En dat in een van de grootste zorgregio’s van Nederland. Ik hoop echt dat we iets heel moois gaan neerzetten!”

De 15 organisaties van de VGU die de intentieverklaring hebben ondertekend:
Abrona, Amerpoort, Bartiméus, de Tussen Voorziening, Fivoor, Humanitas DMH, InteraktContour, Leger des Heils, Lievegoed, Philadelphia, Pluryn, Reinaerde, 's Heerenloo, Sherpa, Zideris.

Contact

Hulp nodig? We helpen je graag!

Kom je er niet uit? Geen probleem. Wij zijn er om jouw vraag te beantwoorden. Op werkdagen bereik je ons tussen 08.30 uur en 17.00 uur.