Kwaliteit

InteraktContour heeft kwaliteit hoog in het vaandel; de cliënt en hun naasten staan centraal. De stichting wil graag weten wat de cliënten vinden van de kwaliteit van de zorg en diensten die de organisatie biedt. Daarom laat InteraktContour periodiek cliëntenraadplegingen uitvoeren door het LSR.
 

Het LSR

Het LSR is een landelijk steunpunt voor medezeggenschap. Dit is een onafhankelijke en externe koepelorganisatie, die aan de hand van cliënt-onderzoek inventariseert op welke gebieden InteraktContour voldoet aan gestelde eisen vanuit kwaliteitsvereisten en op welke punten verbetering mogelijk is.

De stichtingsrapportage geeft de uitkomsten van alle uitgevoerde cliëntenraadplegingen in een kalenderjaar weer. Tevens zijn de resultaten van de uitgevoerde evaluaties per kalenderjaar beschreven. De verbeterplannen zijn gebaseerd op de resultaten uit de cliëntenraadplegingen die het voorgaande jaar zijn uitgevoerd.

Daarnaast is er per locatie een rapport opgesteld van de uitgevoerde raadpleging/evaluatie. Deze kun je hier downloaden.
 

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Hier vind je de rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg die van toepassing zijn op InteraktContour.