Informatie inzake Coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Kwaliteit

InteraktContour wil mensen met hersenletsel de best mogelijke zorg en ondersteuning bieden om verder te kunnen na hersenletsel. De kwaliteit van onze zorg en ondersteuning voldoet vanzelfsprekend aan de vastgestelde kwaliteitsnormen. Het wordt echter ook bepaald door wat betekenisvol is in het leven van onze cliënten en hoe wij daar aan kunnen bijdragen, en door wat cliënten belangrijk vinden in goede zorg. Cliënten zeggen in het cliënttevredenheidsonderzoek waarde te hechten aan:
 

  • Goede bejegening en houding: begrip, respect en serieus nemen
  • Aandacht: luisterend oor, de tijd nemen
  • Passende hulp/zorg wanneer de cliënt dat nodig heeft
Samen met cliënten, hun naasten en onze medewerkers doen we ons best om de kwaliteit van zorg en ondersteuning voortdurend te verbeteren. Het cliënttevredenheidsonderzoek, het medewerkersonderzoek, CIIO, en ons zelfmeetinstrument AEPG geeft ons hiervoor belangrijke informatie.
 

Kwaliteitsrapport 2020

Elk jaar brengen wij een Kwaliteitsrapport uit. In het rapport schetsen we zo transparant mogelijk een beeld van de kwaliteit van onze zorg. Met cijfers en met de betekenis van die cijfers in de praktijk. Hoe kan de organisatie mensen met hersenletsel zo goed mogelijk verder helpen in het leven? En waar kan de dienstverlening (nog verder) verbeterd worden?
Bekijk hier ons kwaliteitsrapport.
 

Periodieke cliëntraadplegingen door het LSR

Het LSR is een landelijk steunpunt voor medezeggenschap. Dit is een onafhankelijke en externe koepelorganisatie, die aan de hand van cliëntonderzoek inventariseert op welke gebieden InteraktContour voldoet aan gestelde eisen vanuit kwaliteitsvereisten en op welke punten verbetering mogelijk is. De uitkomsten en evaluaties van alle uitgevoerde cliëntenraadplegingen zijn te lezen in het kwaliteitsrapport van InteraktContour.
 

Certificaten

  • Sinds november 2017 zijn zowel begeleiding als dagbesteding en behandeling binnen InteraktContour gecertificeerd volgens de ISO 9001: 2015 normen: maatstaf/iso 9001

 
 


Stel hier je vraag Bel ons: 0341 255 777
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Terug naar boven