Informatie inzake Coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Zorginstellingen slaan handen ineen voor meer maatwerk woonplekken

23 december 2019

Diverse zorgaanbieders slaan de handen inéén om meer woonplekken te realiseren voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met een complexe zorgvraag. De zorgaanbieders tekenden deze maand een intentieverklaring om gezamenlijk 24 woonplekken voor mensen met een complexe zorgvraag te realiseren. InteraktContour is daar één van.
 
Behoefte aan passende woonplekken
Er is grote behoefte aan passende woonplekken voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel die ook te maken hebben  met psychiatrische- en gedragsproblematiek en een eventuele lichamelijke zorgvraag. Daarom slaan diverse zorginstellingen de handen inéén om passende woonplekken mogelijk te maken en gezamenlijk expertise te ontwikkelen. De samenwerking is een initiatief van Zorgkantoren Zilveren Kruis en Menzis.
 
Intentieverklaring getekend
In december  zijn de afspraken tussen de betrokken partijen vastgelegd en ondertekend in een intentieverklaring. Ook het ministerie van VWS en het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) zijn betrokken. De deelnemende zorgaanbieders zijn:
Middin en Antes;
InteraktContour, Lentis en Trajectum;
Siza en Pro Persona 

Passende woonvoorzieningen voor mensen met NAH en complexe zorgvraag
Op dit moment zijn goede woonplekken voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met een aanvullende complexe zorgvraag feitelijk niet beschikbaar. “Daarom willen we verspreid over Nederland een aantal woonvoorzieningen oprichten”, vertelt Marti Paardekooper, directeur Zorgkantoor Zilveren Kruis. “De zorg- en ondersteuningsvraag van deze mensen kan complex zijn. Deze zorgaanbieders steken hun nek voor deze mensen uit en hebben de ambitie om hierin samen op te trekken en ook expertise te ontwikkelen en uit te wisselen. Zo zal worden samengewerkt om te komen tot passende woonvoorziening, opleidingstrajecten voor medewerkers en optimaliseren van methodieken.”

Onderdeel van programma Volwaardig Leven
De intentieverklaring richt zich op het uitbreiden van optimale zorg. Het streven is om 24 woonplekken te realiseren in drie locaties. De eerste voorziening is inmiddels van start. Met de samenwerking sluiten de partijen aan bij het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS. Onderdeel van dit programma is de realisatie van maatwerkplekken voor cliënten met een complexe zorgvraag.