Informatie inzake Coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Maatregelen coronavirus

20 mei 2020

De persconferentie van 19 mei bevatte voor ons geen verrassende zaken. We waren ons hier al op aan het voorbereiden. De uitwerking is bijna klaar. Zo gauw alles gereed is, komen de aangepaste maatregelen op de website. Tot die tijd hanteren we onderstaande maatregelen voor cliënten en naasten. 
 
Wij nemen deze maatregelen voor de bescherming van de cliënten en onze medewerkers. Hiermee proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. In de huidige situatie is het daarom noodzakelijk om alle sociale contacten zo veel mogelijk te beperken. Dit geldt voor cliënten, naasten en medewerkers.

Ben je client of naaste en heb je vragen? Neem dan contact op met je persoonlijk begeleider. Voor overige vragen kan je bellen via 0341-255 777.
 

Cliënten woonlocaties

 • Aan alle cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, vragen wij dringend om alle sociale contacten tot het uiterste te beperken. Dit betekent: geen bezoek ontvangen, niet op visite, niet naar het werk of naar de dagbesteding gaan, geen boodschappen doen. Cliënten gaan zo veel mogelijk onder begeleiding naar buiten, onder bepaalde voorwaarden mogen cliënten alleen naar buiten. Houd minimaal 1,5 meter afstand en vermijd groepen mensen.

 • Er geldt een tijdelijke opnamestop voor nieuwe cliënten in woonlocaties en er vinden geen oriëntatiebezoeken plaats.

 • We zien een woonlocatie als een huishouden. Dus  kan er nog wel in een kleine groep van meer dan drie op de woonlocatie dagbesteding gegeven worden.


Bezoekers woonlocaties

 • Bezoek van naasten, familie, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woonlocaties is niet meer toegestaan.

 • Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is.

 • Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen.

 • Leveranciers van medicatie en voedingsmiddelen blijven uiteraard welkom, maar leveren zo veel mogelijk hun goederen bij de hoofdingang af.
   

Overige cliënten dagbesteding of behandeling

 • Cliënten gaan niet meer naar de locaties van dagbesteding of behandeling.

 • Medewerkers van Behandeling en Maatschappelijke Ondersteuning (individuele begeleiding en dagbesteding) maken gebruik van beeldzorg, FaceTime, WhatsApp en telefoon om fysiek contact met cliënten te vermijden. Hierdoor hebben medewerkers minder kans besmet te worden of besmetting over te dragen. De begeleiding en behandeling wordt zo wel voortgezet. De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat dat wordt gedaan wat haalbaar en noodzakelijk is voor de specifieke cliëntsituatie.

 • De dagbesteding blijft contact houden met elke cliënt en zijn naasten en dagbestedingsmedewerkers doen dat wat haalbaar en noodzakelijk is. Individueel begeleiders blijven hun cliënten begeleiden. Maar huisbezoeken doen we dus alleen als het echt noodzakelijk is.


Preventie
Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat de belangrijkste maatregelen die je kan nemen heel simpel zijn. Motiveer cliënten om deze maatregelen ook te nemen. Namelijk:

 • Was je handen goed en regelmatig

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

 • Gebruik papieren zakdoekjes

 • Houd gepaste afstand (1,5m) van anderen

Voor meer informatie over hygiënemaatregelen, zie ook https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis


Meer weten?
Heb je vragen over het coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of de website van de rijksoverheid:
Algemene pagina RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Vragen en antwoorden RIVM:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


   
 

Heeft u vragen of opmerkingen?

T: 0341 255 777

Heeft u vragen of opmerkingen?

T: 0341 255 777

Contact

Postbus 128
8070 AC Nunspeet
T. (0341) 255 777
E. info@interaktcontour.nl

Social media

Partner van
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlInteraktContour is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

InteraktContour

(0341) 255 777 info@interaktcontour.nl Postbus 128
8070 AC Nunspeet
Partner van