Informatie inzake Coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Nieuwe maatregelen coronavirus

1 april 2020

De overheid heeft 23 maart 2020 verdergaande maatregelen genomen i.v.m. het coronavirus. Hieronder staan onze nieuwste maatregelen voor cliënten en naasten (in cursieve tekst) .
 
Wij nemen deze maatregelen voor de bescherming van de cliënten en onze medewerkers. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

We gaan daarom alle sociale contacten zo veel mogelijk beperken. Dit geldt voor cliënten, naasten en medewerkers. In de huidige situatie is dit noodzakelijk.

Ben je client of naaste en heb je vragen? Neem dan contact op met je persoonlijk begeleider. Voor overige vragen kan je bellen met 0341-255 777.
 

Cliënten woonlocaties

 • Aan alle cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, vragen wij dringend om alle sociale contacten tot het uiterste te beperken. Dit betekent: geen bezoek meer ontvangen, niet meer op visite, naar het werk of naar de dagbesteding gaan (dit laatste was al het geval). Boodschappen worden alleen gedaan als het strikt noodzakelijk is, er wordt dan geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd groepen mensen.

 • Er geldt een tijdelijke opnamestop voor nieuwe cliënten in woonlocaties en er vinden geen oriëntatiebezoeken plaats.

 • We zien een woonlocatie als een huishouden. Dus  kan er nog wel in een kleine groep van meer dan drie op de woonlocatie dagbesteding gegeven worden.

Bezoekers woonlocaties

 • Bezoek van naasten, familie, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woonlocaties is niet meer toegestaan.

 • Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is.

 • Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen.

 • Leveranciers van medicatie en voedingsmiddelen blijven uiteraard welkom, maar leveren zo veel mogelijk hun goederen bij de hoofdingang af.
   

Overige cliënten dagbesteding of behandeling

 • Cliënten gaan niet meer naar de locaties van dagbesteding of behandeling.

 • Medewerkers van Behandeling en Maatschappelijke Ondersteuning (individuele begeleiding en dagbesteding) maken gebruik van beeldzorg, FaceTime, WhatsApp en telefoon om fysiek contact met cliënten te vermijden. Hierdoor hebben medewerkers minder kans besmet te worden of besmetting over te dragen. De begeleiding en behandeling wordt zo wel voortgezet. De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat dat wordt gedaan wat haalbaar en noodzakelijk is voor de specifieke cliëntsituatie.

 • De dagbesteding blijft contact houden met elke cliënt en zijn naasten en dagbestedingsmedewerkers doen dat wat haalbaar en noodzakelijk is. Individueel begeleiders blijven hun cliënten begeleiden. Maar huisbezoeken doen we dus alleen als het echt noodzakelijk is.


Preventie
Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat de belangrijkste maatregelen die je kan nemen heel simpel zijn. Motiveer cliënten om deze maatregelen ook te nemen. Namelijk:

 • Was je handen goed en regelmatig

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

 • Gebruik papieren zakdoekjes

 • Houd gepaste afstand (1,5m) van anderen

Voor meer informatie over hygiënemaatregelen, zie ook https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis


Meer weten?
Heb je vragen over het coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of de website van de rijksoverheid:
Algemene pagina RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Vragen en antwoorden RIVM:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


   
 

Heeft u vragen of opmerkingen?

T: 0341 255 777
Informatie inzake Coronavirus

Wij houden je regelmatig op de hoogte omtrent de gevolgen van Corona voor InteraktContour en haar cliënten.

Heeft u vragen of opmerkingen?

T: 0341 255 777

Contact

Postbus 128
8070 AC Nunspeet
T. (0341) 255 777
E. info@interaktcontour.nl

Social media

Partner van
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlInteraktContour is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

InteraktContour

(0341) 255 777 info@interaktcontour.nl Postbus 128
8070 AC Nunspeet
Partner van