Informatie inzake coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

​Bovenregionale samenwerking cohortverpleging

11 januari 2021

Aveleijn, De Twentse Zorgcentra, Estinea, InteraktContour, en De Lichtenvoorde hebben opnieuw bovenregionale samenwerkingsafspraken gemaakt over cohortverpleging van cliënten met corona. De zorgorganisaties stellen voor het komende half jaar een locatie open voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of hersenletsel in de regio Twente en Oost-Achterhoek. Er zijn 14 plekken beschikbaar.

De cohort verpleegafdeling is in eerste instantie voor cliënten van de hierboven genoemde zorgorganisaties. Indien noodzakelijk kunnen ook coronapatiënten van andere organisaties in de regio’s Twente en Oost Achterhoek verwezen worden door de huisarts naar deze bovenregionale cohortlocatie.

Medische ondersteuning
De medische verantwoordelijkheid voor deze bovenregionale cohortverpleging ligt bij het artsenteam van De Twentse Zorgcentra. Vanuit alle organisaties komen  begeleiders meewerken wanneer er cliënten van deze organisaties geplaatst worden. Het gaat dan om coronapatiënten die binnen de eigen organisatie niet meer adequaat verzorgd kunnen worden.

Samenwerking
Annamiek van Dalen, lid van de raad van bestuur van De Twentse Zorgcentra vertelt: “Sterk aan deze bovenregionale samenwerking is dat we met een aantal zorgaanbieders gezamenlijk afspraken hebben gemaakt over het beschikbaar stellen van een cohort verpleegafdeling. Het is een besluit dat we voor de veiligheid van cliënten en medewerkers willen nemen. Het spreekt voor zich dat iedere organisatie zich maximaal inzet voor de best mogelijke zorg voor de cliënten en dat medewerkers hierin zo goed mogelijk begeleid en gesteund worden.”

Heeft u vragen of opmerkingen?

T: 0341 255 777

Heeft u vragen of opmerkingen?

T: 0341 255 777