Informatie inzake coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Mondneusmaskers op alle locaties van InteraktContour

1 oktober 2020

Gezien het stijgende aantal coronabesmettingen en onze inschatting dat dit de komende maanden nog zal toenemen, willen we onze medewerkers en cliënten optimaal beschermen. Daarom dragen medewerkers vanaf nu mondneusmaskers binnen alle locaties van InteraktContour. Ook naasten en overig bezoek wordt verzocht een mondkapje te dragen. 

Cliënten en mondneusmaskers
Vooralsnog hoeven cliënten geen mondneusmasker te dragen. De cliënt kan in de groep makkelijker 1,5 meter afstand houden tot mede-cliënten, omdat deze op een vaste plek zit gedurende de activiteit. In de volgende situaties kan hiervan af worden geweken:

  • Als een cliënt het moeilijk vindt om de 1,5 meter afstand tot andere cliënten te houden, dan kan de cliënt gevraagd worden een mondkapje op te doen. Dit mondkapje verzorgt InteraktContour. 
  • Als een cliënt vanwege angst voor besmetting niet zonder mondkapje wil komen naar behandeling, dagbesteding of groepsmomenten, dan kan de cliënt met een eigen mondkapje komen. 
  • In alle situaties geldt dat de cliënt klachtenvrij moet zijn naar dagbesteding, behandeling of de groep te komen. 
Bezoek
We vragen ook bezoekers, zowel naasten als overig bezoek, een mondneusmasker te dragen om besmetting zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Dit geldt ook in de appartementen van onze woonlocaties. Met deze aanvulling op de al geldende regels - 1,5 meter afstand en handhygiëne - hopen we mogelijk een algehele bezoekstop te vermijden. 

Huisbezoek
Medewerkers die op huisbezoek komen dragen alleen een mondkapje als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

T: 0341 255 777

Heeft u vragen of opmerkingen?

T: 0341 255 777