Informatie inzake coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Ik ben client

Ontvang je op dit moment begeleiding, behandeling of 24-uurs zorg van InteraktContour? Dan is onderstaande informatie voor jou bedoeld.


Zorg- en dienstverlening
Wanneer je gebruik maakt van het aanbod van InteraktContour, dan krijg je een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Deze wordt zowel door de cliënt als door de manager ondertekend.

We baseren onze zorg- en dienstverlening op het reglement.

Zelf je Zorgdossier inzien via CarenZorgt
Als cliënt van InteraktContour kunnen jij en je naasten je Zorgdossier inzien via het beveiligde online platform CarenZorgt. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is je aan te melden. Bekijk hieronder de flyer voor korte informatie of de handleidingen om je aan te melden en CarenZorgt te gebruiken. 

Download handleiding Aanmelden CarenZorgt

Download handleiding Aan de slag met CarenZorgt

Download handleiding Aanmelden CarenZorgt voor naasten

Folder Privacyreglement
InteraktContour heeft persoonsgegevens nodig om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) omschrijft hoe wij moeten omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij hebben deze wet verder uitgewerkt in ons privacyreglement. Lees het in de folder privacyreglement.

Klik hier om het volledige privacyreglement te lezen.

Klachtenregeling
Hersenletsel verandert je leven. Wij helpen je om weer zo goed mogelijk te functioneren in de samenleving. Wij doen daarvoor onze uiterste best. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over onze zorg en begeleiding. Meld dit dan aan ons. Hoe? Lees het in de folder klachtenregeling.

Klik hier om de volledige klachtenregeling te lezen.

Vertrouwenspersoon
Wil je graag in vertrouwen met iemand van gedachten wisselen? Maak dan een afspraak met de cliëntvertrouwenspersoon Marieke Ubbink. Een gesprek met haar is vertrouwelijk. Zij zal niets uit dit
gesprek openbaar maken, tenzij je daar zelf toestemming voor geeft. Zij kan eventueel met je meedenken of advies geven. Je kunt de cliëntvertrouwenspersoon bellen of e-mailen.
 
Telefoon: 06 19 46 23 52
E-mail: m.ubbink@hetlsr.nl

Medezeggenschap
Wij vinden het belangrijk dat je meepraat over de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Iedere locatie heeft een lokale raad, huiskamerraad of cliëntvertegenwoordiging.

Naast het belang van medezeggenschap op locatieniveau, is het ook belangrijk dat de belangen
van cliënten op stichtingsniveau worden behartigd. Daarom is er een Centrale Cliëntenraad. De leden van de Centrale Cliëntenraad zitten ook in een lokale raad of zijn door de locatie aangewezen als cliëntvertegenwoordiger. 

Rechten en regelingen
Je ontvangt zorg omdat je daar op grond van de Wlz recht op hebt.
Het Zorginstituut Nederland (ZINL) bepaalt welke diensten en middelen tot de Wlz-zorg behoren. De brochure “Uw zorg in een AWBZ-instelling” geeft hiervan een overzicht.

Regeling Wlz-verstrekkingen

InteraktContour volgt de verstrekkingsregels zoals vermeld in de brochure van ZINL. Maar de regeling vraagt ook om een nadere uitwerking. Daarover moet een zorgaanbieder afspraken maken met haar cliëntenraad. InteraktContour heeft daarom met de Centrale Cliëntenraad nadere afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld om bewoners (want daar gaat het vooral over) zoveel mogelijk invulling te geven aan het wonen, en (nieuwe) bewoners de vrijheid te geven zelf hun woning in te richten en te stofferen. Daaraan gekoppeld zijn afspraken gemaakt over bijdragen van cliënt en InteraktContour, gebaseerd op de Wlz-verstrekkingen. Deze en andere afspraken vind je in de informatie hieronder.

Gemeenschappelijke regelingen

Het komt voor dat er in het verleden ook speciale afspraken zijn gemaakt die alleen voor die locatie gelden. Veelal gaat het dan om een gemeenschappelijke voorziening voor cliënten, waarvoor maximaal een kostendekkende bijdrage wordt gevraagd. Deze afspraken zijn niet meegenomen in het overzicht. Maar je bent helemaal vrij in uw keuze om aan een locatiegebonden regeling deel te nemen.

Aanvullende diensten

Daarnaast kun je ook aanvullende diensten afspreken. Zij heten ‘aanvullend’ omdat zij niet vanuit de Wlz worden verstrekt en dus ook niet vanuit de Wlz worden vergoed. Anders gezegd: zij heten vrijwillig, omdat je er geen recht op hebt op grond van de Wlz. Over deze diensten zijn afspraken gemaakt met de Centrale Cliëntenraad.
Als je een aanvullende dienst wenst, dan wordt dit vastgelegd in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Deze diensten betaal je ook rechtstreeks aan InteraktContour. Onze tarieven voor deze diensten zijn gebaseerd op de kostprijs
 
Hieronder kun je de regeling met specifieke afspraken en hoogten van bijdragen inzien:
 
A. Inrichting van de woning (Appartement of kamer)
 
B. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen
 
C. Eten en drinken

D. Verzorging
 
E. Hulp buiten de instelling
 
F. Ontspanning en vakantie
 
G. Hulpmiddelen
 
H. Overige producten en diensten

Maak je gebruik van Volledig Pakket Thuis? Dan kun je via deze link de afspraken en bedragen inzien.

Zorginkoopbeleid Wlz 2016
Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Het is belangrijk dat cliëntraden weten wanneer en waarover zorgkantoren met zorgaanbieders in gesprek zijn. Daarom hebben de zorgkantoren een ‘praatplaat’ laten maken. Clientorganisatie Iederin heeft meegekeken bij het maken van deze publieksversie voor de gehandicaptenzorg. Deze praatplaat legt uit wat zorgkantoren doen in de zorginkoop en wat zij daarbij belangrijk vinden. In de tekst eronder wordt uitgelegd wat er op de praatplaat allemaal te zien is.

Is je iets niet duidelijk? Vraag het je ondersteuner.

Stel hier je vraag Bel ons: 0341 255 777
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Terug naar boven