Doorverwijzen?

Wil je een cliënt doorverwijzen naar InteraktContour? Gebruik dan het contactformulier om de cliënt aan te melden. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende cliënt en/of het systeem.
Huisartsen kunnen ook doorverwijzen via ZorgDomein.


Heeft je cliënt behoefte aan 'begeleiding individueel'? Dan dient de cliënt eerst contact op te nemen met de gemeente. Elke gemeente organiseert toegang tot zorg op zijn eigen manier. Zo zijn in veel gemeenten sociale wijkteams actief. Mocht de gemeente willen overleggen over de hulp die nodig is, dan kan je cliënt altijd iemand meenemen naar het gesprek. Een familielid, maar ook een medewerker van InteraktContour kan helpen.
Heeft je cliënt behoefte aan ‘begeleiding groep’? Dan dient de cliënt eerst contact op te nemen met de gemeente. Elke gemeente organiseert toegang tot zorg op zijn eigen manier. Zo zijn in veel gemeenten sociale wijkteams actief. Mocht de gemeente willen overleggen over de hulp die nodig is, dan kan je cliënt altijd iemand meenemen naar het gesprek. Een familielid, maar ook een medewerker van InteraktContour kan helpen.
Voor behandeling zijn er twee indicaties nodig: 1. BH-individueel 2. BH-groep, voor de meeste zorgpaden 3 dagdelen, voor afasie 4 dagdelen. Heb je hulp nodig bij het invullen van de indicatieaanvraag? Mail dan naar behandeling@interaktcontour.nl
Verblijf kent twee indicatievormen: 1. Verblijf: de cliënt komt bijvoorbeeld (tijdelijk) wonen in een woonlocatie van InteraktContour of heeft 24-uurs zorg thuis in combinatie met dagbesteding. 2. Kortdurend verblijf: Deze indicatie geeft het CIZ als een cliënt minder dan 4 dagen per week in een woonlocatie aanwezig is

Wet- en regelgeving zorg en ondersteuning
De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het echter niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt. De brochure is hier te downloaden.
 
 

Consultatie
Het is mogelijk consultatie aan te vragen bij InteraktContour. Heb je advies nodig voor bejegening, vragen over de ernst van hersenletsel of wil je inzicht krijgen in het cognitief functioneren? Dan behoort een neuropsychologisch onderzoek tot onze mogelijkheden. Hier is de indicatie 'aanvullende functionele diagnostiek' voor nodig.

Stel hier je vraag Bel ons: 0341 255 777
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Terug naar boven