Informatie inzake Coronavirus
Lees meer over de laatste ontwikkelingen

Disclaimer

De informatie op deze website en in de digitale nieuwsbrieven van InteraktContour is met grote zorg door ons samengesteld. Het copyright van alle op www.interaktcontour.nl en in digitale nieuwsbrieven gebruikte teksten en de meeste foto's behoren toe aan InteraktContour. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InteraktContour niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.

De foto's zijn gepubliceerd met toestemming van de geportretteerde. Mocht het onverhoopt zijn dat je bezwaar maakt tegen publicatie van de foto op onze website, geef dit dan aan via communicatie@interaktcontour.nl of 0341 255 777. De foto zal dan zonder discussie van de site worden verwijderd.

InteraktContour aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.interaktcontour.nl en de digitale nieuwsbrieven, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

InteraktContour is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waar naar www.interaktcontour.nl wordt verwezen.